Copal frame balcony or terrace glazing - zabudowa ramowa balkonu lub tarasu

Copal frame balcony or terrace glazing - zabudowa ramowa balkonu lub tarasu

Copal aluminium
Frame balcony enclosures are sliding systems. Sliding windows are made of aluminum profiles, which allow window glasses of a different type to be used. Windows slide both directions, and this is very easy due to the use of stainless bearings. Special fasteners prevent the automatic opening of windows from the outside due to weather or unauthorized access. It is also additional protection when children are playing on the balcony. Ramowe zabudowy balkonów są systemami przesuwnymi. Okna przesuwne wykonane są z profili aluminiowych które umożliwiają zastosowanie różnego rodzaju szyb. Okna przesuwają się w obie strony a dzięki zastosowaniu specjalnych nierdzewnych łożysk czynność ta jest niezwykle łatwa. Specjalne samozamykacze sprawiają iż żadne z okien nie otworzy się samoczynnie pod wpływem wiatru czy też za sprawą osób niepowołanych z zewnątrz. Jest to również dodatkowe zabezpieczenie w momencie kiedy z balkonu korzystają dzieci. #aluminium_constructions #balcony #balcony_enclosure #balcony_glass #balcony_glazing #balcony_window #balkon #Copal #taras #terrace #terrace_glazing #window #windows #zabudowa_balkonu #zabudowa_tarasu
Default Title