nám. Krále Jiřího z Poděbrad 498/49, Cheb, 350 02 - Špalíček

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 498/49, Cheb, 350 02 - Špalíček

Pavel Vanicek
Description
Symbol chebského náměstí tvoří komplex 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí. #2011 #350_02 #3d #Cheb #city #Czech #Eger #Karlovarský_kraj #model #město #virtual #virtuální #wwwmestochebcz #wwwpavelvanicekcz #Česká_republika
Category
Default Title