พระตำหนักชาลี

พระตำหนักชาลี

ทศพร เ.
พระตำหนักชาลี พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม #จงหวดนครปฐม #พระตำหนกชาล #พระราชวงสนามจนทร
Default Title