Gruba Kaśka

Gruba Kaśka

Andrzej Sandel
Description
Gruba Kaśka na Tłomackiem – popularna nazwa[1] obudowy studni pochodzącej z XVIII wieku, zlokalizowanej w Warszawie, obecnie pośrodku pasa jezdni al. „Solidarności” u zbiegu z placem Bankowym. Wzniesiona w 1787 według projektu Szymona Bogumiła Zuga na placu Tłomackim, w centrum jurydyki Tłumackie. Służyła ona okolicznym mieszkańcom jako ujęcie wody i była jednym z kilku ujęć wody wzniesionych w tym czasie w Warszawie. Pomimo poszerzenia ulicy Leszno w II wojnie światowej studnia przetrwała zawieruchy wojenne i w niemal niezmienionej formie stoi do dziś. Po remoncie w 2004 za sumę 120 000 złotych przywrócono jej pierwotny wygląd odsłaniając zamurowane okienka i wzmacniając fundamenty. źródło: pl.wikipedia.org #Stara_Warszawa #Studnia
Default Title