The water tower symbol of Rishon Le Zion

The water tower symbol of Rishon Le Zion

dany
המגדל שנבנה בשנת תרנ"ח, 1898, תוכנן על-ידי האדריכל א' וארון, אדריכל מטעם פקידות הברון. המגדל בנוי מאבני כורכר מסותתות בקפידה. על גבי ארבעה עמודי אבן ניצבת בריכת מתכת מקורה בגג רעפים ומוקפת במבנה עץ מסוגנן. מגדל המים היה חלק ממערכת המים שהוקמה ליד הבאר ואשר כללה שלוש בריכות: האחת בריכה פתוחה לאגירת עודפי המים של הבאר ששימשה גם כבריכת שחיה לצעירי המושבה. מי הבריכה הועברו בתעלת השקייה אל שטח תחנת הניסיונות והפרדס (כיום גן המושבה). לצד בריכה זו הייתה גם שוקת להשקיית הבהמות. הבריכה השנייה, בריכה קטנה וסגורה למילוי חביות עבור צרכי הבית של האיכרים. הבריכה השלישית, היא מגדל המים, סיפקה מי שתייה. מגדל המים שוקם ושוחזר בשנת 1987, על פי תיעוד מארכיון המוזיאון. #מגדל_המים
Default Title