Tretman oborinskih otpadnih voda za Groblje u Vlasenici Q = 30/300 l/s

Tretman oborinskih otpadnih voda za Groblje u Vlasenici Q = 30/300 l/s

AG-Metal
Separatori ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom i by-passom i uredjajem za dezinfekciju - klorisanjem #separator #separator_ulja #tretman_otpadnih_voda #wastewater_treatment
Default Title