อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

ธรรมทูต ๓ โลก ๓ ไตรภพ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล
Description
อาคารนิทรรศการ๑๒ ศาสนาของโลก แสดงนิทรรศการ ศาสนาต่างๆที่มีในโลกมนุษย์/อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 /www.religiouspark.org,www.kuanyin-kaengkrachan.co.cc, Tell.032-787238-9
Default Title