Řezy těles 2.3

Řezy těles 2.3

Jana
Description
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez krychle rovinou IJK (I∈BF⋀|FI|=3|BI|,J∈CG⋀|CJ|=3|GJ|,K∈AD⋀|AK|=2|DK|) Zadání je převzato z publikace PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6099-3. #krychle #stereometrie #řezy
Default Title