Krasny gvozdilschik

Krasny gvozdilschik

qwe
An old water tower designed by Yakov Chernichov in 1920 #architecture #avantgarde #chenichov #constructionism #constructivism #tower #Water #yakov
Default Title