Základní škola - Svitavy

Základní škola - Svitavy

Jiří Z.
Bývalá budova sirotčince Projekt na výstavbu nového sirotčince a chudobince byl vypracován roku 1885. Architekti H. Gausse a M. Hinträger vyprojektovali moderní budovu s prvky italské renesance. Svitavský stavitel Johann Bier celou stavbu zrealizoval během 1 roku a sirotčinec byl dokončen v létě roku 1886. Finanční náklady, které dosáhly téměř 100 tisíc zlatých, hradil mecenáš města V. O. Ottendorfer. Dne 28. srpna 1886 byl ústav, jehož chod zajišťovaly řádové sestry sv. Vincence, za Ottendorferovy pčítomnosti slavnostně otevřen. Ulice, na níž instituce stála, byla pojmenována po Ottendorfeovi a před budovou byla odhalena busta mecenáše z dílny vídeňského umělce Josefa Bayera. Osud busty není znám, ale v roce 1956 byl místo ní odhalen reliéf Julia Fučíka, práce svitavského Josefa Kadlece. Dnes v budově sídlí základní škola.
Default Title