Kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach

Kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach

SlaB.SlawekBrzezicki
W 1281r. wzmiankowana kaplica Joannitów a w 1403r. Cystersi z Krzeszowa zakładają filię klasztoru i probostwo. Murowany kościół powstał w 1547r. Obecny barokowy wzniósł w latach 1712-1714 Kaspar Jentsch. Od południa znajduje się rokokowy portal. Wnętrze kościoła jednonawowe z kaplicami po bokach i emporami (wewnętrznymi galeriami) powyżej. Barokowe wyposażenie - ołtarz główny, po 1794r. z obrazem Michaela L. Willmanna. Ołtarze boczne powstały w XVIII w., niektóre w warsztatach krzeszowskich. Ambona z ok. 1716r. Barokowe obrazy Johanna F. Hoffmanna i z pracowni Michaela L. Willmanna. Od zachodu Przylega do świątyni czteroskrzydłowy budynek dawnego klasztoru z XVI w. Od wschodu wolnostojąca barokowa wieża, wzniesiona 1709-1710 przez E. Scholza. Na placu przykościelnym kolumna św. Floriana z 1717 i kolumna Trójcy Św. z 1720r. i brama do ogrodu z 1781r. W murze cmentarnym płyty nagrobne rodu Schaffgotschów. #architektura_sakralna #barok #Cieplice_Zdrój #cystersi #Dolny_Śląsk #kościół
Default Title