Tole

Tole

Sơn P.
- Chiều rộng khổ tole là 1000 - Khoảng cách giữa các bước sóng là 125 - Chiều cao sóng tole là 21 Link nguồn : http://www.kichthuoc.xyz/2015/11/kich-thuoc-mai-ton-cac-loai.html
Default Title