TỦ
Kích thước: 485 mm x 1930 mm x 1200 mm
Default Title