Kalvínsky dvor Levice

Kalvínsky dvor Levice

Marek K.
V tesnej blízkosti Mestského úradu stál na mieste kalvínskej školy nájomný dom, tzv. Kalvínsky dvor (Kálvin udvar). Budovu postavila v roku 1908 reformovaná cirkev. Dom, ktorý neskôr zapísali do zoznamu kultúrnych pamiatok, bol štýlovo zmesou eklektizmu a secesie. V prízemných priestoroch svojho času podnikal aj Móric Vámos. Ďalej sa tu nachádzala kníhtlačiareň Merkúr, odevy Ľudovíta Sterna a mäsiarstvo Miklósa Vörösmartyho. Neskôr sa tieto obchodné priestory zmenili na hostinec Freund. Na poschodí sídlila Levická obchodná banka, účastinná spoločnosť, ktorú v roku 1904 založili levickí veľkoobchodníci. Na druhom poschodí býval a podnikal známy levický forograf Artur Nagy. Na prvom poschodí sídlila aj pobočka talianskej poisťovne Adria. Koncom 20. storočia tu pôsobila Slávia – Poisťujúca banka, ktorá poskytovala životné, úrazové i majetkové poistenie. Okrem komerčných priestorov boli v objekte aj byty. V súčasnosti sú v budove len obchodné priestory. #budova #dvor #Levice #mesto #námestie
Default Title