Nhà cao tầng 72 - High-rise buildings 72

Nhà cao tầng 72 - High-rise buildings 72

KTS Nguyễn Tôn Trung
KTS Nguyễn Tôn Trung sưu tầm - Collected by architect Nguyen Ton Trung Vui lòng ấn đăng ký kênh youtube của tôi - Please click to subscribe to my youtube channel
Default Title