Kosmaj monument

Kosmaj monument

Пера
Description
There are two monuments on the top of the mountain, one dedicated to the fallen soldiers of the World War I, the other to the soldiers of the Yugoslav Partisan "Kosmaj Partisan detachment" from the World War II. #2_svetski_rat #kosmaj #model #monument #nob #partizani #pera #serbia #sfrj #spomenik #srbija
Default Title