Vranov u Brna

Vranov u Brna

moravia
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365.Postupně náležela k panství Ronovskému,Novohradskému a Pozořickému.Předchůdce stávajícího svatostánku,kostel Panny Marie,měl podle legendy postavit moravský zemský maršál Vilém jako výraz díků za svou záchranu a zázračné uzdravení.V roce 1562 je nicméně ve Vranově doložena existence dvou kostelů: kostela Matky Boží a farního kostela svaté Barbory.Zatímco kostel sv.Barbory byl v 18.století pro zchátralost zbořen,na místě kostela Matky Boží byl v první polovině 17.století vybudován nový barokní kostel Narození Panny Marie,kde je od poloviny 19.století hrobka rodu Liechtensteinů. Vranov je už od 15.století známým poutním místem.Jeho součástí je i klášter řádu paulánů s velkou klášterní zahradou.Roku 1784,za josefínských reforem,byl klášter zrušen,později však byl opět navrácen svému účelu.V současnosti zde řád buduje rozsáhlý objekt pro poutníky a kněze - Mezinárodní duchovní centrum. #66432 #antique #architectural #architecture #aristocracy #brno #brnovenkov #chapel #church #cities #coat_of_arms #cz #CZ0643 #czech_republic #emblem #empire #eu #europe #european #evropa #fmt_0071 #heraldry #kirche #liechtenstein #lvamoravia #mikroregion_ponavka #mofs #monastery #monument #moravia #neogothic #renaissance #south_moravian_region #symbol #tomb #unesco #virtual #virtuell #vranov_u_brna #wappen #znak #zuj584151 #česká_republika
Default Title