nhà phố 3 tầng

nhà phố 3 tầng

Nhan P.
tầng 1 khách - bếp tầng 2: 2 ngủ 2 wc tầng 3: thờ + 1 ngủ + 1 wc
Default Title