พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Nuttapon A.
พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถานปฏิบัติธรรม จัดโดย คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และ ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Default Title