Centrum Sztuki Mościce

Centrum Sztuki Mościce

DW
Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach powstało 28 sierpnia 2006 roku. Centrum Sztuki Mościce jest samorządową instytucją kultury, w którego działalności zawiera się mi.in: inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze; edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem wychowania patriotycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży; podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej; stwarzanie warunków dla ujawniania i rozwijania talentów, w tym pomoc dla wybitnych i młodych twórców #biblioteka #Centrum_Kultury #kino #kultura #Mościce #sztuka #Tarnów #teatr
Default Title