Westerkerk

Westerkerk

Model Earth
Het is een grote kerk geworden, ca 3x10 mtr. breed, 70 mtr. lang en inwendig 17 mtr. hoog. In de kerk, waarvan het karakter behouden is gebleven, vinden we de volgende bezienswaardige onderdelen: het koorhek, de preekstoel, het orgel, en de librije. Ook de zerkenvloer is zeer interessant. De kerk behoort tot de "top 100" van de Nederlandse monumenten. In het oorspronkelijk bouwplan moet een toren zijn opgenomen aan het westelijk eind van de hoofdbeuk. Die toren kon niet worden gerealiseerd. Wel werd ten oosten van de kerk een losstaand houten klokhuis opgericht (1519). Dat klokhuis staat er nog altijd! #enkhuizen #kerk #model_earth #nederland #westerkerk
Default Title