MOSQUE

MOSQUE

Dario
Ovo je moj novi dizajn Sultan-Ahmedove džamije. Naravno ona je znatno manja, ali sadrži slične elemnte po kojima sliči upravo toj džamiji. Stil džamije je osmanski, sa velikim kupolama i četir minareta, naravno s kojih mujezin poziva vjernike na molitvu. Nadam se da sam uspijeo dočarati duh orijenta, Istanbula, te osmanlijskog stila građenja. #džamija #kupola #minaret #mosque #SultanAhmed
Default Title