Vysielac Sitno, Sitno broadcaster

Vysielac Sitno, Sitno broadcaster

robertsasik
Televizny a rozhlasovy vysielac Sitno v nadmorskej vyske 1009 m.n.m. #Banska_Stiavnica #Robert_Sasik #Sitno #Slovak_Republic #Slovakia #Slovenska_republika #Slovensko #vysielac
Default Title