Davidova 2

Davidova 2

mari
Sinagoga, „Molitveni dom“ Jevreja, izgrađen je 1925. godine u centru Niša. Ovde su pripadnici lokalne zajednice Jevreja vršili verske obrede, lične molitve i druženja do početka Drugog svetskog rata. Nakon rata Niš je skoro ostao bez pripadnika ove verske zajednice pa je Sinagoga, kako bi bila sačuvana od propadanja, dobila drugu namenu i postala „hram kulture“ grada Niša. #3d_Nis #Davidova_2 #GAF #Nis #Niš #PECD #Sinagoga
Default Title