Yedikule Hisarları

Yedikule Hisarları

selimsani
Yedikule Hisarı Bizans İmparatoru II.Theodosios (408-450) döneminde yapılan Bizans kara surlarının en önemli giriş kapısı olan AltınKapı arkasında İstanbul’un fethinden dört yıl sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İç Kale olarak yaptırılmıştır. 868-1058 yılları arasında Makedonya hanedanlığı zamanında AltınKapı yanındaki iki mermer kule hapishane olarak kullanılmıştır. 1458-1789 yıllarında Osmanlı hazinesi buradaydı. 15. ve 19. asırlar arasında siyasi hapishane olarak kullanılmıştır. 1851 yılında Hayvanat Bahçesi olarak kullanılmıştır. 1871 ‘de Kız Sanat evi olarak kullanılmıştır. 1874’de II.Abdülhamit döneminde Fişekhane olmuş, uzun süre Davud paşa kışlasındaki suvarilerin hayvanlarının ot ve arpa ambarı olarak kullanmıştır. 1883’te sebze bahçesi yapılmak üzere Bektaşi dervişlerinden Mersul Babaya verilmiştir. 1876 yılında tekrar hapishane olarak kullanılmak istenmiş, fakat vazgeçilmiştir. 1895 yılında müzeler umumi müdürlüğüne verilmiş,1968 den sonra müzeye çevrilmiştir.
Default Title