Borucin - Parafia św. Augustyna

Borucin - Parafia św. Augustyna

Mateusz M.
Kaplani po 1945: ks. Józef Hlubek, ks. Franciszek Kocjan, ks. Wojciech Mężyk, ks. Janusz Iwańczuk. Historia: Miejscowość istniała już na przełomie XIII i XIV w. i należała do par. Krzanowice i archidiecezji ołomunieckiej. W latach 1591-1775 istniała tu kaplica pw. św. Jana Chrzciciela, w której udzielano posług duszpasterskich. Obecny kościół wybudowano w 1906 r., konsekr. 22 XI 1908 r. przez abpa F. Bauera. Parafiia, wyłączona z Krzanowic, należała do 1923 r. do Czechosłowacji i dek. Hlucin, od 1923 r. do dek. Kietrz, żywe jeszcze są tradycje morawskie. #Augustyn #Borucin #Kościół #Parafia
Default Title