Jie Fang Bei: The center of Chongqing CBD

Jie Fang Bei: The center of Chongqing CBD

Dadadidi
Description
Jie Fang Bei in English means: The monument of liberation. This is the center of Chongqing CBD. By: Chongqing boy (ep209@hotmail.com)
Default Title