Dalles dam gate spillway

Dalles dam gate spillway

Stefan K.
22 prepadov na vodnom diele Dalles dam. Prepady sú hradené segmentami oceľovými a betónový blok gravitačnej hrádze má výšku skoro 50 metrov. Priehrada je 4 najvýkonnejšia na riekach sveta hned po CHief Joseph dam, John day dam, Beauharnois dam.
Default Title