Městské muzeum a galerie - Svitavy

Městské muzeum a galerie - Svitavy

Jiří Z.
První muzeum ve Svitavách, které je doloženo zprávou, vzniklo v roce 1894 v budově Na střelnici. Ve svých sbírkách mělo hodnotné cínové nádobí, sklo, porcelán, obrazy, řezby a nábytek. V roce 1945, krátce po osvobození, byla řada exponátů zničena nebo rozkradena. O vzniku a umístění dnešního muzea rozhodla školská a osvětová komise v roce 1945. Muzeum bylo umístěno v bývalé vile Johanna Budiga. Vila je postavena v germánském norimberském stylu a pochází z roku 1892. Poslední majitel vily byl Dr. Max Budig, který se do ní přestěhoval v roce 1935. Slavnostní otevření městského muzea se uskutečnilo v roce 1947. Jeho sbírkový fond tvořily především konfiskáty a části sbírek bývalých svitavských soukromých muzeí.
Default Title