bronze model of the city  · bronzový model města

bronze model of the city · bronzový model města

3dolomouc
Description
Bronzový model historického jádra, městské památkové rezervace Olomouce je umístěný na teracovém soklu v prostoru Horního náměstí před orlojem.Tento model v měřítku 1:400 je vlastně součástí orientačního a informačního systému města.Jsou na něm vidět dominanty a významné objekty města,které jsou vrypem znázorněny a očíslovány.V nejdelším místě má model více než tři metry a byl kompletován ve slévárně v Lysolajích.Historický nápis lemuje obvod soklu pod modelem: "Uprostřed zdvíhá se pahorek nazvaný starými Julmons,jehožto jménem se též město dřív zvávalo kdys.Pod tímto pahorkem roviny žírné obilninami táhnou se dokola kol,střídá je barvitý luh."║ The bronze model of the historic core, of the Olomouc city ancient reserve,is located in the area of the Horni Square,resting on the terrazzo pedestal in front of the town hall (astronomical) clockwork.This model is actual part of the city’s tourist directory information system. #3dbohemia #3dcity #3dmoravia #3dsilesia #77900 #archdiocese #architectural #architecture #arcidieceze #avec #basilica #bastion #belvedere #best #bronze_model #buildings #castillo #castle #cathedral #chapel #chateau #church #cities #column #cz #cz071 #dome #eu #europe #evropa #favorites #flora #fmt #fmt_3071 #gothic #historic #history #hrad #julmons #konvikt #kostel #letohradek #mausoleum #mofs #monastery #monuments #morava #moravia #moravian_region #museum #muzeum #olmütz #olomouc #palace #parish #pavilion #portfolio #residence #sacral #sakralni_pamatky #spqo #swenney #tourism #tower #unesco #university #villa #wall #walls #wildcad #zamek
Default Title