3D KHONG GIAN NOI THAT. ARCHITECTURAL DESIGN Sketch Furniture

3D KHONG GIAN NOI THAT. ARCHITECTURAL DESIGN Sketch Furniture

Quang Khoi Nguyen
Description
Kiến trúc sư nguyễn quang khôi đa thực hiện, các bạn co thể xem phim tại https://www.youtube.com/watch?v=rCvl-CLJfEo #3d_nha_pho #3d_sketchup #ARCHITECTURAL_DESIGN #KHONG_GIAN_NOI_THAT #nha_mai_thai #Sketch_Furniture
Default Title