Katzelsdorfský zámeček · pavilon · hájovna · Valtice-Boří dvůr

Katzelsdorfský zámeček · pavilon · hájovna · Valtice-Boří dvůr

MOF´s
Description
Katzelsdorfský salet byl součástí krajinářské kompozice,která vyvrcholila stavbou saletu na počátku 19.století za vlády knížete Jana I.z Liechtensteina (1805-1836). Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel (1782-1860).Stavba byla dokončena až kolem roku 1819 architektem Franzem Engelem (1776-1827).Zaniklý zámeček sloužil nejen jako obydlí hajného,nýbrž i jako lovecký pavilon.Objekt se skládal ze dvou částí. Západní část byla vlastní myslivna tvořená obytnou a hospodářskou přízemní budovou a k ní se směrem k východu připojoval lovecký pavilon.Byla to rozlehlá klasicistní stavba pavilonového typu s arkádovým průčelím,na tři strany otevřená síň,oddělená řadami pilířů od bočních polokruhových prostor a přední dlouhé chodby.Stěny zdobily reliéfy s loveckými výjevy.Rámec stavby tvořila louka obklopená Katzelsdorfským lesem, spojeným s Valticemi alejí vysázenou kolem roku 1800.Objekt byl opraven po poškození během války a jako byt hajného sloužil až do roku 1953.Tehdy v souvislosti s budováním "Železné opony" byla hájovna zrušena a objekt změněn na skladiště a seník.Na střeše objektu byla dokonce postavena hláska pohraniční stráže.V roce 1956 vyhořel a počátkem 60.let 20 století zcela zbořen. #69142 #architecture #aristocracy #classical_building #cz #CZ0644 #czech_heritage #czech_republic #engel #eu #europe #european #evropa #feldsberg #fmt #fmt_2071 #forsthaus #garden_of_europe #hardtmuth #hunting_lodge #hájovna #jagdsalettl #jagdschloss #kornhäusel #lednice_valtice_area #lichtenštejnové #liechtenstein #lva #lvamoravia #mofs #moravia #pavilion #pavillon #pavilon #salet #salettl #sdruzeni_obci_region_lva #south_moravian_region #swenney #unesco #valtice #zamecek #zuj584975 #česká_republika
Default Title