Stevelduct

Stevelduct

Aad
Description
Het Stevelduct is een onbemand volcontinu systeem. Het is dus niet onderworpen aan rij- en rusttijdenwetten. En onderweg zijn geen dure en kwetsbare voorzienigen nodig zoals voor energie, verkeersregeling en afwatering. Vanaf het overslagstation met "Revolverlift" wordt elke 30 seconden een ponton in het Stevelduct “gelanceerd”. Per etmaal zijn er dan 2.880 containers op transport in een gestage en bestendige stroom. Behoudens handelingen in volgende overslagstations ondervindt het transport onderweg geen enkel oponthoud.
Default Title