Slovenské Nové Mesto - Rímsko-Katolicky kostol sv.Štefana

Slovenské Nové Mesto - Rímsko-Katolicky kostol sv.Štefana

janos I.
Architektonickou dominantou Slovenského Nového Mesta je rímsko-katolícky kostol sv. Štefana. Nachádza sa aj v zozname národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového ústavu Slovenskej republiky. Podľa zoznamu bol postavený v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. Datovanie stavby však nie je zhodné s tým, čo uvádzajú dobové záznamy Slovenského Nového Mesta. V skutočnosti totiž stavba vznikla v roku 1931. Súčasný kostol od svojho počiatku slúžil potrebám vierovyznania, avšak iného než v súčasnosti. V časoch jeho postavenia pôsobila v obci početná židovská komunita a terajšiu budovu nechali postaviť ako synagógu. Výstavbu financoval doktor Grünwald, ktorý tu pôsobil ako miestny lekár. #church #kostol #mesto #nove #rimskokatolicky #slovenske #snm #svštefana
Default Title