3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Seu central Caixa Terrassa

Seu central Caixa Terrassa

..::Iridium::..
La seu central ocupa un solar de 4.906 metres quadrats. La superfície total construïda és de 23.169 metres quadrats. La planta baixa i les sis plantes superiors ocupen una superfície de 8.470 metres quadrats. Sota rasant hi ha construïts 14.699 metres quadrats, en tres plantes soterrades, i una planta de semi-soterrani. L’edifici té una alçada de 25 metres sobre rasant i una fondària de 12 metres. L’immoble consta d’un cos principal i d’un pavelló annex de planta baixa i pis. El volum és formalment emblemàtic i singular, com correspon a un edifici que vol donar imatge a una institució. S’ha dissenyat amb unes línies de simplicitat, puresa i amb limitació de materials, amb la finalitat d’obtenir una gran lleugeresa, transparència i lluminositat. Els materials de construcció bàsics són el formigó i l’acer per a l’estructura, i el vidre, la pedra natural i l’alumini per als tancaments. En la construcció es van utilitzar 15.000 metres cúbics de formigó i 775 tones d’acer. Per a les instal·lacions elèctriques es van utilitzar 250 quilòmetres de cable d’energia, 105 quilòmetres de cable de comunicacions (veu i dades) i 3 quilòmetres de cablejat de fibra òptica per a les interconnexions informàtiques. Per als serveis de climatització es van instal·lar 8,5 quilòmetres lineals de canonades. #Caixa #Central #Seu #Terrassa
Default Title