Kościól Parafialny Niepokolanego Poczecia NMP w Kuznicach Świdnickich

Kościól Parafialny Niepokolanego Poczecia NMP w Kuznicach Świdnickich

Marcin W.
Wzniesiony został w latach 1914-1917 w stylu neogotyckim. Jest to świątynia murowana, trzynawowa z pseudoprezbiterium. Wieżę kościoła - dołem kwadratową, a wyżej ośmioboczną, wieńczy ostrosłupowy hełm. Na elewacjach - lizeny i dekoracyjny ceglany fryz. Okna i portal wyjściowy kościoła ostrołukowe. Wewnątrz świątyni uwagę zwraca kamienna chrzcielnica z XVII w. oraz drewniana figura z XVII - XVIII wieku. Inne elementy wyposażenia z 1917 r. - neogotyckie.Naprzeciw ołtarza głównego, na chórze, stoją nieczynne, zbudowane ok. 1920 r. przez firmę „Schlag und Söhne” ze Świdnicy, 12-głosowe organy. Trzyczęściowy brązowy prospekt, wypełniony piszczałkami i z wbudowanym kontuarem, umiejscowiony jest w centrum empory organowej. Warto zobaczyć Obok kościoła stoi murowana plebania pochodząca z okresu budowy świątyni. W Kuźnicach warto również obejrzeć kaplicę mszalną Najświętszego Serca Pana Jezusa, pochodzącą z początku XX wieku. #BoguszówGorce #Church #Dolny_Śląsk #Kościól #Kuznice_Swidnickie #Neogotycki #Poland #Polska #Zabytek
Default Title