Nové Mesto nad Váhom - kaplnka svätého Ondreja

Nové Mesto nad Váhom - kaplnka svätého Ondreja

m K.
sakrálny objekt, zo začiatku 18. storočia na mieste, kde v stredoveku stála horná mestská brána. Pôvodne patrila k mestskému chudobincu, spomínanému v roku 1647. Bola súčasťou starého mestského chudobinca, ktorý bol zároveň nemocnicou. V bezprostrednej blízkosti kaplnky stála horná mestská brána a mestské hradby, okolo ktorých tiekol potok. Pri kaplnke stojí kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bývala vždy v blízkosti vodných tokov. Potok, ktorý tiekol zo Bziniec pod Javorinou k niekdajšiemu Garajovmu mlynu, lemoval dnešnú ulicu Klčové a zatáčal smerom k pošte a evanjelickému kostolu. Po zbúraní starobinca slúžila kaplnka ako márnica a od roku 1980 opäť plní svoj účel. Pôsobivý barokový kríž nachádzajúci sa v blízkosti kaplnky pochádza zo začiatku 18. storočia. Zvon kaplnky demontovali koncom 1.svetovej vojny a roztavili ho na potreby armády. (zdroj: Novomestský spravodajca) #kaplnka #Mesto #nad #Nové #Ondrej #Ondreja #Republic #sacral #Slovak #Slovakia #svätého #svätý #Váhom
Default Title