Dom zdravlja `Dr Milutin Ivković`

Dom zdravlja `Dr Milutin Ivković`

Wladanco
Description
Dom zdravlja `Dr Milutin Ivković` - Karaburma Pana Đukića 7, 2772-551,2771-930 Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika 2771-172 Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem 2771-172 Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade 2771-172 Služba za zdravstvenu zaštitu žena 2771-172 Služba kućnog lečenja i nege 2771-172 Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu2771-172 Služba polivalentne patronaže2771-172 Služba fizikalne medicine i rehabilitacije 2771-172 Služba za specijalističke i specijalističko konsultativne delatnosti 2771-172 Služba za laboratorijsku dijagnostiku 2771-172
Default Title