Kościół par. pw. ŚŚ. Piotra i Pawła w Twardocicach

Kościół par. pw. ŚŚ. Piotra i Pawła w Twardocicach

SlaB.SlawekBrzezicki
W 1719 utworzona została misja Jezuitów ze względu na zamieszkujących miejscowość szwenkfeldystów (radykalny odłam protestantów) oraz istnienie jednego z największych na Śląsku ewangelickiego kościoła, tzw. ucieczkowego. Katolicką świątynię wzniesiono w latach 1732-40 dzięki pomocy cesarza Karola VI Habsburga. Niewielki kościół jest jednolitym stylistycznie zabytkiem sztuki barokowej, w którym elementy architektury, wystroju i wyposażenia harrmonizują ściśle ze sobą. Wnętrze na planie elipsy zostało przykryte kopułą i otrzymało bogaty wystrój sztukatorski. W niszy ozdobionej figurami aniołów znajduje się ołtarz główny z obrazem Trójcy Św., który podobnie jak ambona otrzymał formy rokokowe. #architektura_sakralna #barok #Dolny_Śląsk #Jezuici #kontrreformacja #kościół #Twardocice
Default Title