Żmudź – Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Żmudź – Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Emil
Żmudź – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał około 1753 roku z fundacji Jana Zamoyskiego, jako cerkiew greckokatolicka. Jest to drewniany obiekt o konstrukcji zrębowej, z XVIII i XIX-wiecznym wyposażeniem. W ołtarzu głównym znajduje się ikona Ukrzyżowania z Matką Boską i św. Janem Ewangelistą z 1757 roku. W ołtarzach bocznych obrazy z XVIII wieku: w lewym Matki Boskiej z Dzieciątkiem w koronach blaszanych, w prawym – św. Antoniego, na miejscu dawnego obrazu Chrystusa Pantokratora z XVIII w. Obok kościoła zachowała się osiemnastowieczna drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, z dzwonem z 1643 roku. Model opracował Robert Miedziocha w ramach projektu "Pejzaż kultutrowy Ziemi Chełmskiej" realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur. #architektura_drewniana #kościół #Panorama_Kultur #Ziemia_Chełmska #Żmudź
Default Title