Rijn-IJssellinie, Arnhem

Rijn-IJssellinie, Arnhem

rubus
Description
Rijn-IJssllinie, Arnhem the Netherlands ─ Play the animation The Rijn-IJssellinie was a water defense line that was built from 1950 at the beginning of the Cold War. The situation was called so in that time between the USSR and NATO. This part of the defense line was located at the city Arnhem in the river Rhine. The intention was the water three rivers in time of war totally closed, than the country would be run under water outside the dikes. These rivers are the Rhine, Waal and IJssel. In 1964, the water defense line was decommissioned and demolished. I have participated in destroying, one year long between 1964 and 1965, when I was a conscript soldier. De Rijn-IJssellinie was een waterlinie die werd gebouwd vanaf 1950 in het begin van de koude oorlog. De situatie werd zo genoemd in die tijd tussen de Sovjet-Unie en de NAVO. Dit deel van de verdedigingslinie bevond zich bij de stad Arnhem in de rivier de Rijn. De bedoeling was om in tijd van oorlog het water van drie rivieren totaal af te sluiten, dan zou het land buiten de dijken onder water komen staan. Deze rivieren zijn de Rijn, de Waal en de IJssel. In 1964 werd deze waterlinie buiten gebruik gesteld en werd deze verdedigingslinie afgebroken. Ik heb aan het afbreken een jaar meegewerkt tussen 1964 en 1965, ik was toen dienstplichtig soldaat bij de genie. ── Play the animation ── #3d #animatie #animation #Arnhem #cold_war #defense #demolished #dijken #dikes #Holland #IJssel #IJssellinie #NATO #NAVO #Netherlands #oorlog #Rijn #RijnIJssellinie #river #rivier #rubus #soldaat #soldier #USSR #Waal #war #water
Default Title