kříž - brána Dukovany cross - gate Dukovany

kříž - brána Dukovany cross - gate Dukovany

ivo
Description
The idea is to return a cross back to the landscape, to the place where it had always been. The cross is part of the gate which carries its own meaning and new symbolic - it’s an imaginary border between life and death. It’s a place behind which it’s possible to get dispersed, in the east-west direction. To walk through the gate means to get “to the other side“ where we can contemplate.. It’s possible to get dispersed in the landscape. It’s not a small dispersive meadow, but, first of all, an act of the walk-through.... It’s not possible to see over the gate due to a tree. The gate is related to a cemetery, it’s connected to a path from the cemetery which has always existed there. But there is no path behind the gate?...... ___________ Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale primárně o akt průchodu skrze a krajině za ….. . Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?...... #architecture #architektura #boží_muka #brána #Burning_architecture #burning_architekcture #calvary #cemetery #cestování #column_of_the_crucification #cross #cross_gate_Dukovany #cross_in_field #crossgate #dispersion_to_the_landscape #dispersive_meadow #drobná_sakrální_architektura #dukovany #gate #hořící_architektura #hřbitov #Ivo_Pavlik #krajina #kříž #kříž_brána #kříž_v_poli #křížbrána #regionalist_architecture #regionalistická_architektura #religious_architecture #rozptyl_do_krajiny #rozptylová_louka #sakrální_architektura #sanctification #traditional_architecture #tradiční_architektura #vesnice #wwwivopavlikcz #wwwobecdukovanycz
Default Title