Szkoła podstawowa nr 11

Szkoła podstawowa nr 11

pierwszy
SP NR 11 – wówczas Szkoła Powszechna w Drabiniance, wspomnienia Romana Ziemlińskiego – ówczesnego kierownika szkoły pełniącego tę funkcję od 1 I 1934 r. do swojej śmierci w 1947 r. „Nie czekając na żadne rozporządzenia władz niemieckich rozpoczęto naukę w miejscowej szkole z końcem października 1939 r. i prowadzono ją do połowy grudnia. Dłużej nie można było uczyć z powodu wzmagających się mrozów i braku opału. Za wyjątkiem czytania, pisania i rachunków nauka innych przedmiotów była zabroniona. Zakazano używania jakichkolwiek podręczników, usunięto godła państwowe i wywieszki z językiem polskim, należało oddać Niemcom wszystkie mapy i księgozbiory. Z dniem 1 lutego 1940 r. zwolniono z pracy wszystkie nauczycielki mężatki a całe grono pedagogiczne przeniesiono do innych, odległych miejscowości. Kierownik szkoły został 1 III 1940 r. zesłany do wsi Górno, odległej o 30 km od Rzeszowa. Było to przykre ze względu na panujący mróz, zawieje, śniegi metrowej wysokości. Powrócił do Drabinianki 1 IX 1940 r. Naukę prowadzono tylko w miesiącach cieplejszych, z braku opału zamarzał nawet atrament. #11 #Rzeszów #Szkoła
Default Title