Vodné dielo Dalešice

Vodné dielo Dalešice

Stefan K.
Description
100 metrová priehrada dokončená roku 1978 je najvyššia v Česku. je to sypaná zemná hrádza. na ľavej strane má 11 metrov dlhé segmenty ktoré ústia do prepadu pod ktorým z odberného objektu vedú 2 základové výpuste. sú tu 4 francisové turbíny z hltnosťou 150 metrov. kub za sek. výkon je vyvedený do rozvodne pred elekjtrárňou a prevedený do blízkej slušovickej rozvodne.
Category
Default Title