The English Church, Embassy District, Stockholm, Sweden

The English Church, Embassy District, Stockholm, Sweden

Christoffer R.
Engelska Kyrkan ritades ursprungligen av arkitekt Gustavus W. Hamilton i Liverpool. Byggnadsarbetet påbörjades 1863, men grunden visade sig inte hålla. 1864 gick uppdraget vidare till arkitekt James Souttar, som modifierade ritningarna och även ledde arbetet med uppförandet 1864–1866, då vid Wallingatan, i närheten av Norra Bantorget på Norrmalm. Kyrkan flyttades emellertid år 1913 sten för sten till sin nuvarande plats i Diplomatstaden, under ledning av Souttars assistent, arkitekt Adolph Emil Melander. Flytten berodde inte minst på den engelskfödda kronprinsessan Margaretas initiativ, och det passade bra att det brittiska sändebudet hade en engelsk kyrka i närheten. Enligt en annan förklaring var skälet att flytta Engelska kyrkan hit, att Garnisonskyrkogården ansågs behöva en kyrka i sin närhet. Kyrkan är byggd av röd roslagssandsten i en nygotisk stil och liknar en engelsk lantkyrka. En senare tillbyggnad med fasader av slammat och rosa avfärgat tegel uppfördes 1989. Kyrkogården (Wikipedia.se)
Default Title