Voor de bijen door Frank Mandersloot, 2004

Voor de bijen door Frank Mandersloot, 2004

mspooren
Description
Vier op elkaar gestapelde tafels, de onderste twee van beton en de bovenste twee van Azobe-hout. De onderste tafel staat beneden het wegdekniveau, ter hoogte van de verlaagde trambaan en -halte. De tafels verwijzen naar Amsterdam, de stad die op palen is gebouwd. De stapeling verbeeldt de verschillende niveaus in de openbare ruimte, van de verdiepte halte tot de hoge dijk waar de treinen op rijden. Ook in de opvallende draaiing ervan wordt de omgeving herhaald: de betonnen tafels volgen de richting van de gebouwen in de directe omgeving en de houten tafels staan in de abstractere noord-zuid as, alsof het lichtere hout een link legt met een symbolische richting en het concrete beton eerder verwijst naar de veel tastbaarder omgeving. Onder de bovenste tafel hangt een stalen rooster met daarop bijenkasten. De bijen vormen een extra verkeerslaag boven de kruising. De bijenkasten worden beheerd door imkers; in samenwerking met de stadsecoloog is een plan gemaakt voor een bloemrijke groenvoorziening in de omgeving. Het idee is dat de buurtbewoners, door bij te dragen aan de plantengroei en daarmee aan het welzijn van mens en bij, zich sterker verbonden zullen gaan voelen met deze plek. De kunstenaar heeft 9 jaar aan het project gewerkt.
Category
Default Title