Phun hơi nước tạo ẩm

Phun hơi nước tạo ẩm

Duy An M.
Dài : 3,5 mét Rộng: 1,5 mét sử dụng vỉ tạo hơi nước bằng sóng siêu âm : https://www.youtube.com/watch?v=ps5RzGrfi-4 1 quạt 12cmx12cm để thổi hơi ẩm qua các lỗ 5mm https://www.youtube.com/watch?v=i8oq2yS73WM
Default Title