Galeria e Arteve e Kosoves - The Kosova Art Gallery

Galeria e Arteve e Kosoves - The Kosova Art Gallery

GWorld
Galeria e Arteve e Kosovës u formua në vitin 1979 si institucion kulturor për prezentimin e artit pamor dhe ruajtjen e mbledhjen e veprave më me vlerë. Për këto 30 vjet të veprimtarisë ky institucion ka organizuar afro 500 ekspozita në vend dhe në botën e jashtme, të cilat janë përcjellur me shumë botime, dhe blerjen e afro 1000 punimeve artistike nga të cilat është formu një fond i pasur i Galerisë. In the post-war period alone over 200 collective and personal exhibitions, both national and international, have been organized with thousands of artists exhibiting. Hundreds and thousands of visitors have attended these exhibitions, with over 200 international delegations, well-known political and cultural personalities and renowned figures such as the UN Secretary General Kofi Annan and world-renowned writer Ismail Kadare. #Art #artist #artistë #culture #ekspozite #exhibition #Galeri #Gallery #Kosova #kulturë
Default Title