Palau de la Generalitat de Catalunya

Palau de la Generalitat de Catalunya

mterreu3
[CAT] El Palau de la Generalitat, seu de la Presidència, és dels pocs edificis medievals que segueix sent seu de la institució que el féu construir. El palau gòtic té el seu orígen en la remodelació (1410-25) del conjunt de cases contígües que s'havien adquirit al call jueu des del 1400 i que s'amplià (1531-37) respectant-ne l'estil gòtic. A diferència de la resta de l'edifici, la façana principal de la Plaça de Sant Jaume (1597-1619) és d'estil renaixentista. [ESP] El Palacio de la Generalitat de Catalunya, sede de la Presidencia de la misma, es de los pocos edificios medievales que sigue siendo sede de la institución que lo hizo construir. El palacio gótico surge con la remodelación (1410-25) del conjunto de casa contiguas que se habían adquirido en la judaría desde 1400 y que se amplió (1531-37) respetando el estilo gótico. A diferencia del resto del edificio, la fachada principal de la Plaza de St. Jaume (1597-1619) es de estilo renacentista. [ENG] The Palace of the Generalitat de Catalunya, seat of its Presidency, is one of the few medieval buildings still hosting the institution that had it built. The Gothic palace appears after the restructuring (1410-25) of a series of adjacent hoses that had been acquired in the Jewish district since 1400 and expanded (1531-37) keeping the Gothic style. Differing from the rest of the building, the main façade in Sant Jaume Square (1597-1619) is of Renaissance style. #Barcelona #Catalonia #Catalunya #Genaralitat #Gobierno #Gothic #Govern #Government #gòtic #gótico #mterreu3
Default Title