Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom

BSiki
Description
Renesančno-barokový kaštieľ s neskoršou klasicistickou prestavbou. Dal ho postaviť Peter Pazmány v roku 1631. V bezprostrednej blízkosti kaštieľa sa nachádza rozľahlý starobylý park, v ktorom dominujú stáročné lipy - symbol slovanskej vzájomnosti. V parku neďaleko kaštieľa sa nachádza pamätník Dr. Štefana Moysesa. Od roku 1851 v kaštieli žil, pôsobil a dňa 5. 7. 1869 umrel Dr. Štefan Moyses, banskobystrický biskup, národný buditeľ a prvý predseda Matice slovenskej. V roku 1941 prestal byť kaštieľ sídlom biskupa a stal sa sídlom rehole saleziánov, ktorí ho museli nútene opustiť v roku 1950. V máji 2001 bola na priečelí budovy inštalovaná pamätná tabuľa k 51. výročiu likvidácie saleziánov vo Svätom Kríži nad Hronom. V čase Slovenského národného povstania v budove sídlil Štáb 1. Štefánikovej partizánskej brigády. Potom už slúžil rozličným úradom, inštitúciám organizáciám, podnikom (miestny národný výbor, osemročná základná škola, hospodárska škola). V roku 1960 sa Žiar nad Hronom stal sídlom okresu a do roku 1967 sídlil v kaštieli Okresný národný výbor. V roku 1967 bola v kaštieli zriadená Stredná škola ekonomiky a služieb. V roku 1991 Stredná ekonomická škola bola premenovaná na Obchodnú akadémiu Od 1.9.2005 bola zriadená Súkromná obchodná akadémia
Default Title